1. Peatükk: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

Bhagavad-gītā nii nagu see on 1.11


ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi


ayaneṣu — strateegilistel kohtadel; ca — samuti; sarveṣu — kõikjal; yathā-bhāgam — erinevalt rivistatud; avasthitāḥ — asetsevad; bhīṣmam — vanaisa Bhīṣmale; eva — kindlasti; abhirakṣantu — peaksite toetama; bhavantaḥ — teie; sarve — kõik vastavalt; eva hi — kindlasti.

TÕLGE

Nüüd, kui te seisate strateegia kohaselt teile määratud kohtadel, kust te astute ühisesse ründerivisse, peate te kõik toetama vanaisa Bhīṣmat igal võimalikul viisil.


SELGITUS

Duryodhana, olles kiitnud Bhīṣma vägevust, mõtles seejärel, et teised võisid end sellise ütluse järel tunda vähem tähtsatena, ning seetõttu üritas ta viimaste sõnadega temale omasel diplomaatilisel teel olukorda tasakaalustada. Ta rõhutas siiski, et suurim kangelane on kahtlemata Bhīṣmadeva, kuid kuna viimane oli juba vana mees, siis tuli igaühel pöörata erilist tähelepanu tema igakülgsele kaitsmisele. Ka Bhīṣma võis lahingusse astuda ning sel juhul võinuks vaenlane tema kasvõi ühelt küljelt kaitseta jätmise koheselt ära kasutada. Seetõttu oli oluline, et kõik teised kangelased ei lahkuks strateegia kohaselt neile määratud kohtadelt ega võimaldaks vaenlasel nende ühist ründerivi lõhkuda. Duryodhana tunnetas selgelt, et Kurude võit sõltus üksnes Bhīṣmadeva kohalolekust. Ta oli kindel, et Bhīṣmadeva ja Droṇācārya teda lahingus igakülgselt toetavad, sest ta mäletas, et nad polnud öelnud sõnagi Arjuna naise Draupadī kaitseks, kui viimane oli abitus olukorras pöördunud nende poole palvega seada jalule õiglus, kui teda püüti kõikide suurte väejuhtide juuresolekul alasti kiskuda. Ehkki ta teadis, et need kaks kindralit tundsid teatud kiindumust Pāṇḍavate suhtes, lootis ta, et nad loobuvad nüüd sellest täielikult, nii nagu nad olid seda teinud hasartmängu ajal.

<<<<    >>>>