Autorist Loe Gitat Telli V.I.P.


Eessõna


    Algupäraselt kirjutasin ma "Bhagavad-gita nii nagu see on" kujul, nagu see ilmub käesolevas trükis. Raamatu esimesel avaldamisel lühendati algne käsikiri kahjuks aga vähem kui neljasajale leheküljele ning see ilmus illustratsioonide ja enamike "Srimad Bhagavad-gita" algupäraste värsside selgitusteta. Kõikides minu teistes raamatutes, nagu "Srimad-Bhagavatam", "Sri Isopanisad" jt olen ma järginud süsteemi, et ma toon esiteks ära värsirea selle algupärasel kujul, seejärel annan ma selle ladina transliteratsiooni, siis iga sanskritikeelse sõna ingliskeelse vaste, millele järgneb värsi tõlge ja selgitus. Selline esitlusviis teeb raamatust autentse ja teadusliku ning selle mõte saab enesestmõistetavaks. Seetõttu olin ma küllaltki pettunud, kui minult nõuti käsikirja lühendamist miinimumini. Kuid aja jooksul, mil nõudlus "Bhagavad-gita nii nagu see on" järgi suurenes, pöördusid minu poole paljud õpetlased ja pühendunud palvega, esitada raamat selle algupärases vormis. Seega on käesoleva väljaande eesmärgiks esitada lugejale selle suure teadmiste raamatu algupärane käsikiri koos täielike, paramparast lähtuvate selgitustega ning luua sellega Krsna teadvuse liikumisele tugevam alus ja kindlustada selle edasine levik.
    Meie Krsna teadvuse liikumine on ehe, ajalooliselt autoriteetne, loomupärane ja transtsendentaalne, kuna see põhineb teosel "Bhagavad-gita nii nagu see on". Krsna teadvuse liikumine on aegamööda muutumas populaarseimaks liikumiseks terves maailmas, seda eriti noorema põlvkonna hulgas. Samuti on ka vanem põlvkond sellest üha enam ja enam huvitumas. Vanahärradki on huvitumas meie liikumisest, nii et paljud minu õpilaste isad ja vanaisad annavad meile jõudu meie ühingu, Rahvusvahelise Krsna Teadvuse Ühingu liikmeks astudes. Los Angeleses tulid minu juurde paljud isad ja emad sooviga väljendada mulle tänu Krsna teadvuse liikumise levitamise eest üle kogu maailma. Mõned nende hulgast ütlesid, et ameeriklastele on langenud osaks suur õnn, kuna ma alustasin Krsna teadvuse liikumist just Ameerikas. Kuid selle liikumise tõeline isa on tegelikult Jumal Krsna Ise. See liikumine sai alguse palju aastaid tagasi ning on tänapäeva jõudnud õpilasjärgnevusahelat pidi. Kui mina väärin selle kõigega seotult üldse mingitki tunnustust, siis ei kuulu see isiklikult mitte minule, vaid minu igavesele vaimsele õpetajale Tema Jumalikule Kõrgusele Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja Prabhupadale.
    Kui minule kuulub siinkohal üldse mingi tunnustus, siis ehk ainult põhjusel, et ma olen püüdnud esitada "Bhagavad-gitat" nii nagu see on, midagi võltsimata. Enne seda kui ma esitasin "Bhagavad-gita nii nagu see on", olid praktiliselt kõik ingliskeelsed "Bhagavad-gita" tõlked avaldatud kellegi isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. Kuid meie katse esitada "Bhagavad-gita nii nagu see on" kannab eesmärki tutvustada Jumala Kõrgeima Isiksuse, Krsna, missiooni. Meie ülesandeks on esitada Krsna tahet, mitte mõne ilmaliku spekulandi – poliitiku, filosoofi, teadlase – tahet, sest nende teadmised Krsnast on äärmiselt piiratud, vaatamata nende haritusele teistes valdkondades. Kui Krsna lausub man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru jne, siis meie, erinevalt niinimetatud õpetlastest, ei väida, nagu oleksid Krsna ja Tema sisemine vaim erinevad. Krsna on absoluutne, ning Tema nime, keha, omaduste ega mängude vahel pole mingit erinevust. Inimene, kes ei kuulu paramparasse (õpilasjärgnevusahelasse) ega ole Krsna pühendunu, pole võimeline Krsna absoluutset positsiooni mõistma. Reeglina püüavad niinimetatud teadlased, poliitikud, filosoofid ja svamid, kel puudub selge ettekujutus Krsnast, Teda, "Bhagavad-gitat" kommenteerides üldse välja jätta. Selline ebaautoriteetne "Bhagavad-gita" kommentaar kannab nimetust mayavadabhasya ning Jumal Caitanya hoiatas meid selliste ebaautoriteetsete tõlgitsuste eest. Jumal Caitanya lausus selgelt, et igaüks, kes püüab mõista "Bhagavad-gitat" mayavadi seisukohalt, sooritab suure vea. Sellise eksituse tulemuseks on see, et eksiteele juhitud "Bhagavad-gita" uurija satub vaimse edasiliikumise teel suurde segadusse ega suuda leida teed tagasi koju, Jumala juurde.
    Meie ainus eesmärk "Bhagavad-gita nii nagu see on" esitamisel on juhatada tingimustest sõltuv õpilane samale eesmärgile, mille nimel Krsna igal Brahma päeval ehk kord 8 600 000 000 aasta jooksul sellele planeedile laskub. Sellest eesmärgist räägitakse ka "Bhagavad-gitas" ning me peame selle omaks võtma nii nagu see on. Vastasel juhul pole mõtet üritadagi mõista ei "Bhagavad-gitat" ega selle jutustajat, Jumal Krsnat. Esmalt andis Krsna "Bhagavad-gitas" sisalduvad teadmised Päikesejumalale mõned sajad miljonid aastad tagasi. Me peame seda fakti tunnistama ja mõistma "Bhagavad-gita" ajaloolist tähtsust ilma ekslike interpretatsioonideta ning Krsna autoriteetsusele toetudes. Käsitleda "Bhagavad-gitat" rääkimata Krsna tahtest on suurim solvang. Et säästa end sellise solvangu sooritamisest tuleb teadvustada Jumalat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust, nii nagu seda tegi Arjuna, Jumal Krsna esimene õpilane. Selline arusaam "Bhagavad-gitast" toetub autoriteedile ja toob kasu kogu inimühiskonnale, aidates sel täita oma elu missiooni.
    Krsna teadvuse liikumine on inimühiskonnale hädavajalik, pakkudes võimalust saavutada elu kõrgeimat täiuslikkust. Kuidas see on võimalik, selgitab "Bhagavad-gita". Kahjuks on aga paljud ilmalikud vaidlejad "Bhagavad-gita" abil oma deemonlikke kalduvusi esile toonud ja eksitanud inimesi elu lihtsate printsiipide mõistmisel. Igaüks peab teadma kuivõrd võimas on Jumal, ehk Krsna, ja milline on elusolendite tegelik positsioon. Kõik peavad teadma, et elusolend on igavene teener ja nii kaua kui ta ei teeni Krsnat, tuleb tal teenida materiaalse looduse kolme guna erinevate vormidena avalduvat illusiooni, olles sedasi lakkamatult sunnitud viibima sünni ja surma ringkäigus. See käib isegi niinimetatud vabanenud mayavadidest spekulantide kohta. "Bhagavad-gita" kujutab endast suurt teadust ja iga elusolend peab iseenda huvides seda kuulama.
    Valdavalt on inimesed, ja seda eriti käesoleval kali ajastul, armunud Krsna välisesse energiasse, ning nad arvavad ekslikult, et materiaalsete mugavuste suurendamisega suudavad nad jõuda õnneni. Neil pole vähimatki aimu, et materiaalne ehk väline energia on väga tugev, ning et kõik allub materiaalse looduse rangetele seadustele. Elusolendil on õnn olla Jumala lahutamatu osake ning seetõttu on tema loomulikuks ülesandeks teenida Jumalat. Illusiooni mõju all püüab igaüks erinevatel viisidel oma meeli rahuldades õnnelikuks saada, mis aga mitte kunagi kellelgi ei õnnestu. Selle asemel, et rahuldada omaenese materiaalseid meeli, tuleb rahuldada Jumala meeli. Selles seisneb elu kõrgeim täiuslikkus. Jumal soovib ning nõuab seda. Inimestel tuleb mõista seda "Bhagavad-gita" keskseimat ideed. Meie Krsna teadvuse liikumise eesmärgiks on õpetada kogu maailmale "Bhagavad-gita nii nagu see on" keskseimat ideed ning kuna me ei risusta "Bhagavad-gitat" oma arvamustega, tuleb igaühel, kes soovib "Bhagavad-gita" uurimise läbi saada osa õnnistusest, pöörduda abi saamiseks ja "Bhagavad-gita" praktiliseks mõistmiseks, Jumala otsese juhendamise all, Krsna teadvuse liikumise poole. Seetõttu me loodame, et inimesed saavad osa suurimast õnnistusest lugedes käesolevat teost, "Bhagavad-gita nii nagu see on" ja kui kasvõi üks inimene saab seeläbi puhtaks Jumala pühendunuks, võime me pidada oma üritust kordaläinuks.

A.C. Bhaktivedanta Swami

12. mai 1971
Sydney, Austraalia

Algusesse Autorist Loe Gitat Telli V.I.P.

© The Bhaktivedanta Book Trust